Avlasta dig själv i höst

Alla som har ett eget företag vet att marknadsföring är en stor del av arbetet. Gör du inte reklam för dig får du inga kunder och då kan du inte sälja din produkt. Detsamma gäller förstås för marknadsavdelningar på större företag.

Marknadsföring handlar om att informera så många potentiella kunder som möjligt om dina produkter och tjänster. Det bästa är att anpassa informationen så att den passar mottagaren, både i format och innehåll. Med ett marketing automation system får du större precision i din information eftersom du använder data om kundernas beteende för att ta fram informationen.

Budskap och kanaler

Reklam och marknadsföring kan göras på många olika sätt. Det allra bästa är förstås personliga rekommendationer från existerande kunder till potentiella kunder. Det är dock inget som du kan styra över, mer än genom att göra ett bra jobb och se till att dina kunder är nöjda.

Det du kan styra över är vilka kanaler du använder för att nå nya kunder och vilket budskap du vill att de ska nås av. För att göra din marknadsföring riktigt effektiv behöver du lägga ner tid på att fundera ut ett kärnbudskap, som du alltid låter meddelanden kretsa runt. På så sätt kan du anpassa informationen samtidigt som potentiella kunder känner igen dig.

Du kan nå nya kunder via email, sms och telefon och givetvis annonser online eller i traditionell media. De olika kanalerna kommer troligen nå olika kundgrupper, så det är bra att använda sig av flera.